Tag: Soori

Singam 3 teaser clocks 5 million views

rp_suriya-singam3-300x284.jpgThe official Singam 3 teaser starring Suriya, Anushka Shetty, Shruti …