Gautamiputra Satakarni 1st day WW Collections

rp_Gautamiputra-Satakarni-1-300x167.jpgGautamiputra Satakarni 1st day Collections

Nizam-1.9Cr
Ceded- 2.1 Cr
UA- 88 Lakhs
West- 1.34 Cr
East- 78 Lakhs
Guntur- 1.64 Cr
Krishna – 80 Lakhs
Nellore – 43 Lakhs
Gautamiputra Satakarni 1st day collection share in AP/TS – 9.87 Cr

Karnataka 70 Lakhs
USA 1.75 Cr
ROI + ROW – 50 Lakhs

Gautamiputra Satakarni 1st day WW – 12.82 Cr