బాహుబలి కిలికిలి డైలాగ్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా హల్‌చల్

kilikiliబాహుబలి చిత్రంలో రాజమౌళి పరిచయం చేసిన ‘కిలికిలి’ భాష మరో రికార్డ్‌కానుంది. అందులో ప్రభాకర్ పోషించిన ‘కాలికేయుడు’ పాత్ర పలికే డైలాగులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా చెక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

నిమ్మడ్డా… గోజ్రాస్ తెల్మి… ఆర్ధా భూస్.. క్ క్రాక్వికానా భుమ్లి…మొహినూజుకో… లియూహక్వే… ఉను కాష్టా… పీజ్రా…
రూపువీమ్మిన్… బహత్తీ… జరత్రామ మహాష్ మాత్తీ…బ్రీంసా… ఇన్ కునూం… మిన్ మహాక్కి…చూహూ… చున్నమతాస్వీక్ డీ… థారా… ఘరాక్ష్… హూర్ర్.. ఆర్ర్…