Baahubali Hindi 8 weeks Collections

baahubali-hindi1Baahubali Hindi 8 weeks Collections

Week 1 – 43.59 Crore
Week 2 – 24.38 Crore
Week 3 – 21.51 Crore
Week 4 – 10.7 Crore
Week 5 – 5.12 Crore
Week 6 – 2.93 Crore
Week 7 – 1.5 Crore
Week 8 – 0.62 Crore

Baahubali Hindi 8 weeks TOTAL: 110.35 Crore.