Baahubali 2 Hindi 5 weeks collections

bb-5Baahubali 2 Hindi 5 weeks collections

Week 1
Fri 41 cr
Sat 40.50 cr
Sun 46.50 cr
Mon 40.25 cr
Tue 30 cr
Wed 26 cr
Thu 22.75 cr

1st week total 247 cr

Week 2
Fri 19.75 cr
Sat 26.50 cr
Sun 34.50 cr
Mon 16.75 cr
Tue 15.75 cr
Wed 17.25 Cr
Thu 12.75 cr

2nd week total 143.25 cr

Week 3
Fri 10.00 cr
Sat 14.75 cr
Sun 17.75 cr
Mon 7.75 cr
Tue 6.7 cr
Wed 6.8 cr
Thu 6 cr

3rd week total 69.75 cr

Week 4
Fri 4.15 cr
Sat 6.35 cr
Sun 7.80 cr
Mon 3.2 cr
Tue 2.8 cr
Wed 2.7 cr
Thu 2.4 cr

4th week total 29.4 cr

Week 5

Fri 1.56 cr
Sat 2.25 cr
Sun 3.16 cr
Mon 1.34 cr
Tue 1.22 cr
Wed 1.20 cr
Thu 1.05 c

Total India Nett Collections: ₹ 501.18 cr